Get Adobe Flash player

Extraordinary Missionary Month October 2019 : เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ตุลาคม 2019

ชุมนุมคนแพร่ธรรม 17 สิงหาคม 2017 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06613621
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
5724
3436
9160
119816
6613621
Your IP: 34.237.76.91
2019-09-16 21:42

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

ฝ่ายการศึกษาจัดการฝึกอบรมผู้นำยุวธรรมทูต
ฝ่ายการศึกษาจัดการฝึกอบรมผู้นำยุวธรรมทูต

เชียงราย : โรงเรียนสันติศึกษา อ.เมืองฯ จ.เชียงราย วันที่ 23-23 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตให้กับผู้รับผิดชอบงานอภิบาลในแต่ละโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ โดยมีคณะครูจาก 7 โรงเรียนจำนวน 35 คน เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้

 

       มาเซอร์ แอนนี สนเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่และผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษา ได้เปิดเผยถึงการจัดฝึกอบรมว่า “นี่เป็นนโยบายของสังฆมณฑลที่กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้ความเอาใจใส่เรื่องการอบรมด้านจิตใจและจิตวิญญาณแก่นักเรียนของเราในทุกระดับ สังฆมณฑลได้กำหนดให้ นักเรียนระดับประถมปีที่ 1-3 เข้าสังกัดสมณะองค์กรยุวธรรมทูต นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ให้เข้าสังกัดองค์กรพลศีล นักเรียนระดับมัธยมต้นให้ฝึกอบรมด้วยองค์กรวายซีเอส ส่วนมัธยมปลายให้เข้าสังกัดคณะพลมารี”  มาเซอร์เชื่อว่าการที่จะเน้นให้นักเรียนเป็นแค่คนเก่งเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ และแนวทางการศึกษาของคาทอลิกนั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์ครบครัน คือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนเป็นการเสริมเรื่องการสอนคำสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนยังเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการพัฒนาตัวเด็กทั้งด้านสังคม ด้านจิตวิญญาณ และด้านการประกาศข่าวดีให้กับเด็กๆของเรา ส่วนนักเรียนที่นักถือศาสนาอื่นๆนั้น ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณตามความเชื่อของพวกเขาโดยมีครูผู้รับผิดชอบและมีโครงการส่งเสริมต่างๆเช่นเดียวกัน

        สมณะองค์กรยุวธรรมทูตเป็นองค์กรที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 170 ปี โดยพระสังฆราชชาวฝรั่งเศสที่มีใจร้อนร้นในเรื่องการแพร่ธรรม ท่านคิดว่า “ไม่มีใครที่จะช่วยเด็กๆได้ดีเท่ากับการที่จะให้เด็กๆช่วยเหลือกันและกัน” ท่านได้รวบรวมเด็กๆมาร่วมกันสวดภาวนา พลีกรรม(ยอมลำบาก) และแบ่งปัน(บริจาคเงินและสิ่งของ) เพื่อสนับสนุนงานประกาศข่าวดีหรือการแพร่ธรรมในประเทศที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือมีผู้ศรัทธาจำนวนน้อย กิจการเด็กๆของท่านจากกลุ่มเล็กๆได้รับการยอมรับไปยังสังฆมณฑลต่างๆในประเทศฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วและได้ขยายไปยังยุโรป อเมริกา และทวีปอื่นๆอย่างรวดเร็ว จนได้รับการยอมรับให้เข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระสันตะปาปา พันธกิจที่สมาชิกยุวธรรมทูตกระทำเป็นประจำ คือ สวดบทวันทามารีย์วันละ 1 บท และบริจาคเงินจากการอดออมคนละเล็กละน้อยในแต่ละสัปดาห์เพื่อนำมารวมกันและไปมอบให้กับเด็กๆที่ยากจนหรือมีความต้องการเร่งด่วน สมณะองค์กรยุวธรรมทูตจัดการเฉลิมวันยุวธรรมทูตในวันอาทิตย์ฉลองพระคริสต์แสดงองค์(วันพญาสามองค์)ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี  สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย  ร.ร.สันติวิทยา เชียงราย  ร.ร.อรุโณทัย ลำปาง  ร.ร.นุชนารถอนุสรณ์  ร.ร.พระหฤทัย เชียงใหม่  ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย  ร.ร.ศีลรวี เชียงดาว  และ ร.ร.ศิริมาตย์เทวี  โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) ประจำประเทศไทย    นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่ลิ่ม  และ นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี