Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08738488
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2672
2987
20002
2672
8738488
Your IP: 3.92.74.105
2020-10-01 03:43

ดร.เจน แบปติสไตน์ ราลัมบอริสัน เลขาธิการของสมณองค์กรยุวธรรมทูตเราต้องให้โอกาสเด็กๆได้พูดให้มากขึ้น
             วาติกัน: ในการประชุมประจำปี 2011 ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ดร.เจน แบปติสไตน์ ราลัมบอริสัน เลขาธิการคนใหม่ ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ท่านได้ทำงานในสำนักเลขาธิการยุวธรรมทูตมาเป็นเวลานาน ท่านได้แสดงความต้องการและความมุ่งมั่นว่า “เราต้องให้โอกาสเด็กๆได้พูดให้มากขึ้น เราต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังพวกเขา เพราะว่าสมณองค์กรยุวธรรมทูตนี้เป็นของพวกเขา...
เด็ก ๆ มีอะไรที่จะสอนเราได้มากมาย เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เด็ก ๆ ที่ใสซื่อบริสุทธิ์เท่านั้น แต่พวกเขายังมีความคิดที่สร้างสรรค์อีกด้วย...เรื่องที่เด็กถ่ายทอดออกมานั้นอาจจะดูเล็กๆน้อยๆและดูยุ่งยาก แต่เราก็สามารถยอมรับได้อย่างง่ายๆและเข้าถึงหัวใจถึงแม้ในผู้ที่มีความเย็นชา หลายครั้งที่เราผู้ใหญ่มีความคิดมากมาย แต่ถ้าท่านได้ให้อภัยในสิ่งที่พวกเขาได้แสดงออกถึง สิ่งที่เป็นมลภาวะ ก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ  ด้วยเหตุนี้สมณองค์กรยุวธรรมทูตจึงเรียกร้องให้เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมในความเชื่อและทรัพยากรฝ่ายวัตถุ และนี้แหละที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับพวกเขาอย่างแท้จริงและถาวรตลอดไป การที่บรรดาผู้ใหญ่อยู่กับพวกเขาเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเด็กจำเป็นที่จะต้องมีผู้ชี้แนะ แต่จะต้องไม่เป็นผู้บงการ” ดร.เจน แบปติสไตน์ ราลัมบอริสัน ได้ชวนเชิญให้บรรดาผู้ใหญ่ได้เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแน่ใจว่าความสำเร็จจะเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา และงานการแพร่ธรรมจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับพวกเขา  

             เนื่องจากปี ค.ศ 2013 จะฉลองครบรอบ 170 ปีของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ท่านเลขาธิการ ดร.ราลัมบอริสัน ได้เสนอความคิดริเริ่มที่จะช่วยเด็กๆที่รู้จักสมณองค์กรยุวธรรมทูตแล้วได้ร่วมกิจกรรม โดยชวนเชิญเด็กๆทั่วโลกให้ตอบคำถามข้อหนึ่งว่า “เธอต้องการทำอะไรเพื่อสมณองค์กรยุวธรรมทูต” โดยคำตอบอาจจะออกมาเป็นการวาดภาพซึ่งเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบใช้เพื่อแสดงออก และยังเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ พร้อมกับให้เขียนข้อความสั้นๆประกอบภาพวาดนั้น  คณะกรรมการของแต่ละประเทศจะเลือกคำตอบที่ดีที่สุด 2 คำตอบ และจะนำมารวบรวมพิมพ์เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบ 170 ปีนี้

            ส่วนในด้านของการให้การฝึกอบรมเด็กยุวธรรมทูตนั้น ในปี ค.ศ. 2012 ยุวธรรมทูตน่าจะใช้หัวข้อประจำปีที่เป็นพระดำรัสของบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2  ว่า “อย่ากลัวที่จะเป็นนักบุญ” (Do not be afraid to become saints.)

(Agenzia Fides 12 พฤษภาคม 2011)

 

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี