Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08739595
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3779
2987
21109
3779
8739595
Your IP: 3.92.74.105
2020-10-01 05:40

วันยุวธรรมทูต ปี 2012
                วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2012 เป็นวันยุวธรรมทูตสากล สมณองค์กรยุวธรรมทูตในประเทศไทยได้จัดทำโครงการ “การรณรงค์อลูมิเนียมรีไซเคิลเพื่อขาเทียม” ตลอดปี 2555/2012 จึงขอเชิญชวนเด็ กๆ ร่วมด้วยช่วยกันนำวัสดุอลูมิเนียมรีไซเคิลเพื่อทำขาเทียม จากราคาอุปกรณ์ขาเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง ทำให้มีผู้พิการเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถซื้อหาอุปกรณ์จากเทียมมาใช้ได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตขาเทียมของประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สามารถทำขาเทียม 1 ข้างได้ในราคาต้นทุนเพียง 1,500 บาท ด้วยวัสดุอะลูมิเนียม 1 กิโลกรัม จึงขอเชิญชวนเด็กๆร่วมกันรณรงค์เก็บวัสดุอลูมิเนียมรีไซเคิล เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีโอกาสได้กลับมาเดินได้อีกครั้ง โดยจัดให้มีการรณรงค์เก็บตลอดปี 2012 คนละชิ้น สองชิ้น ปีหนึ่งก็ได้หลายกิโลกรัม

             และเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระศาสนจักรทั่วโลกวันวันยุวธรรมทูตสากล จึงเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่จะโอบกอดโลกไว้ด้วยการสวดภาวนา การทำพลีกรรม และการเสียสละอดออมเงินเพื่อช่วยเหลือเด็ กๆ ที่มีความยากลำบากทั่วโลก จึงขอคุณพ่อ ท่านอธิการ และคุณครูใหญ่ ช่วยเทศน์สอนให้สัตบุรุษคำนึงถึงเรื่องนี้ และจัดให้มีการเก็บถุงทานในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2012 เพื่อให้พระศานจักรสากลนำไปช่วยเหลือเด็กๆ ให้พวกเขาได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าโดยผ่านทางความรัก ความห่วงใย และความเมตตาของเรา

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย


โครงการยุวธรรมทูตรณรงค์อลูมิเนียมรีไซเคิลเพื่อขาเทียม

ชื่อโครงการ ยุวธรรมทูตรณรงค์อลูมิเนียมรีไซเคิลเพื่อขาเทียม
หลักการและเหตุผล เพื่อให้ยุวธรรมทูตเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการช่วยเติมชีวิตให้เต็มแก่คนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาส ให้สามารถลุกขึ้นมายืนหยัดสู้ชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง

วิธีการในการดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยส่งโครงการรณรงค์ และโปสเตอร์ไปยังวัดและโรงเรียนทั่วประเทศภายในเดือนธันวาคม 2011
2. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูตของแต่ละสังฆมณฑลเพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์ ภายในเดือน มกราคม 2012
3. ติดตามโครงการตลอดปี
4. รวบรวมอลูมิเนียมที่ได้ส่งไปยังมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทย เดือน ธันวาคม 2012
ระยะเวลา ตลอดปี 2012

หมายเหตุ อลูมิเนียมที่จะนำมาหลอมผลิตเป็นวัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วนในการทำขาเทียม เช่นฝาเปิดกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ ฝาแบรนด์ ฝาตลับแป้งอลูมิเนียม ฝาจุกน้ำดื่มที่ผลิตมาจากอลูมิเนียม กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์ หม้อ กะทะอลูมิเนียมเก่าๆและขยะอลูมิเนียมอื่นๆที่ผลิตจาก อลูมิเนียม ยกเว้น กระป๋องกาแฟ และกระป๋องนมสดต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของเหล็ก จะไม่สามารถนำมาใช้ได้

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี